Fotografie

Prohlédněte si rozsáhlou galerii některých našich realizací.

Detaily

Realizace-Preference

Podívejte se na seznam některých zakázek které jsme doposud realizovali.

Detaily

Realizace-Preference

Název stavby Investor Rok dokončení
Rekonstrukce obytného dom, včetně vybudování přístavby - Hůrky DIUS Bau s.r.o. 2013
Rekonstrukce Hájenky - Vojkovice Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 2014
Provenení zemních prací pro vybudování inženýrských sítí, skupina RD Radošov Mokřady ZUBR KV plus s.r.o. 2014
Přestavba půdního prostoru bytového domu - Karlovy Vary ZUBR KV plus s.r.o. 2015
Rekonstrukce výměníkových stanic - Teplárna Ostrov Tenza a.s. 2015
Provedení zemních prací - teplofikace Ostrov Tenza a.s. 2015
Přeložka kanalizace , rozšíření topného kanálu, provádění zemních prací pro předizolované potrubí a provedení stavebních prací : Kotelna na biomasu se skladem biomasy Ostrov Tenza a.s. 2016
Přestavba historického domu Jáchymov DIUS Bau s.r.o. 2016
Provedení zemních prací pro teplofikaci průmyslové zóny a areálu CZECH-CONT , renovace lávky přes bystřický potok Ostrov Tenza a.s. 2016
Vybudování autobusových zastávek na průmyslové zóně Ostrov Město Ostrov 2016
Provedení zemních prací pro teplofikaci: Rezidence Severní Ostrov Kalora a.s. 2016
Provedení zemních prací pro teplofikaci : areál integrovaného záchranného systému Ostrov Tenza a.s. 2016
Částečná rekonstrukce výrobních hal fabriky CZECH CONT Ostrov CZECH CONT s.r.o. 2017
Vybudování příjezdové cesty k boreckým rybníkům Ostrov Město Ostrov 2017
Výměna rozvodů topné vody pro 16 byt.domů - okresek VS11 Ostrov Ostrovská Teplárenská a.s. 2017
Ostrov- Oprava přípojky tepla pro výměníkovou stanici 175 Ostrovská Teplárenská a.s. 2017
Vybudování provizorních skladovacích ploch v areálu firmy CZECH CONT CZECH CONT s.r.o. 2017
Zpevnění rybniční hráze - borecké rybníky Ostrov Město Ostrov 2017
Vybudování nákladové rampy v areálu firmy CZECH CONT s.r.o. CZECH CONT s.r.o. 2017
Zpevnění rybniční hráze v lokalitě borecké rybníky Ostrov , vybudování nové rybniční hráze (Hlinice Dolní) Ostrov Město Ostrov 2018
Částečná rekonstrukce výrobních hal fabriky CZECH CONT Ostrov CZECH CONT s.r.o. 2018
Modernizace tepelného zdroje Kotle K7 Ostrovská teplárenská - stavební část G-Team Progres, spol. s r.o 2018
Ostrov ul. U Koupaliště a Borecké - oprava přístupových komunikací k domům Město Ostrov 2018
Metropolitní datová síť - optické propojení tras u ZZS-ZA6 a trasa VS56-VS10-VS11 Ostrov Město Ostrov 2018
Výměna rozvodů topné vody pro byt.domů - okresek VS1 Ostrov - zemní práce Alfa-projekt, s.r.o. 2018
Přeložka rozvodů topné vody pro byt.domy v ulici Májová Meziboří - zemní práce Alfa-projekt, s.r.o. 2018
Modernizace tepelného zdroje kogenerační zdroj 200 KW Ostrov - stavební část EVČ s.r.o. člen ČEZ ESCO 2018
Výstavba nových cest v areálu městského hřbitova Ostrov Město Ostrov 2018
Přeložka komunikačních kabelů v ulici Májová-Palackého - zemní práce Město Ostrov 2018
Revitalizace prostoru bývalé tržnice u Mírového náměstí v Ostrově Město Ostrov 2019
Nejdek, ulice Karlovarská, úprava stávajícího chodníku a přechodu pro chodce etapa 1 Město Nejdek 2019
Nejdek, Karlovarská ulice, přechod pro chodce a pěší chodník etapa 2 Město Nejdek 2019
Ostrov - úprava parkoviště u ZŠ Myslbekova v Ostrově Město Ostrov 2019
Ostrov- zřízení chodníku podél bezejmené komunikace, propojující Severní a Jáchymovskou ulici Město Ostrov 2020
Ostrov, výstavba kogenerační jednotky KGJ 600kWe- stavební část TEDOM a.s. 2020
Rekonstrukce společných sklepních prostorů bytového domu Jungmanova Ostrov Společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p.1048, 1049 2020
Přemístění veřejných WC na autobusový terminál v Ostrově Město Ostrov 2020
Přeložka sekundárního teplovodu u 5.ZŠ Ostrov Město Ostrov 2020
OSTROV VS 8š-Oprava rozvodů ÚT a TV Ostrovská Teplárenská a.s. 2020
Oprava chodníku ve vnitrobloku Ostrov, Masarykova-Severní-Štúrova-Májová Etapa 1 Město Ostrov 2020
Oprava terasy Mateřské školky Halasova 765,Ostrov Město Ostrov 2020
Modernizace tepelného zdroje - Kotelna na biomasu s kotlem K5-Přeložka kanalizace,vodovodní přípojka DELAUDA, s.r.o. 2021
Modernizace tepelného zdroje - Kotelna na biomasu s kotlem K5-Zemní práce bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. 2021
Ostrov Kotel na biomasu K5 - 6 MWt SO- Teplovodní přípojka Ostrovská Teplárenská a.s. 2021
Ostrov 9. etapa, oprava rozvodu UT a TUV - zemní a stavební práce ALFA-projekt, projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o. 2021
Odvodnění chodníku v ulici Luční 910-911 Ostrov RIHAR- Radek Říha 2021
Ostrov, Vančurova ulice- Rozšíření parkoviště Město Ostrov 2022
Ostrov, oprava rozvodu UT a TV okruhu VS 56, Etapa "0" ALFA-projekt, projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o. 2022
Ostrov– Přípojka tepla pro nový BD v ul. Vančurova Ostrovská Teplárenská a.s. 2022
Opěrná zeď Smolné Pece Soukromý investor 2022