Fotografie

Prohlédněte si rozsáhlou galerii některých našich realizací.

Detaily

Realizace-Preference

Podívejte se na seznam některých zakázek které jsme doposud realizovali.

Detaily

Fotogalerie našich realizací

RD HůrkyPřestavba půdního prostoru OndřejskáZemní práce Ing. sítě Domy RadošovZemní práce Teplofikace OstrovHájenka VojkoviceRekonstrukce výměníkových stanicRekonstrukce hlavní výměníkové stanice Ostrov

Provedení stavebních a zemních prací pro teplofikaci fabriky CZECH CONT Ostrov

Provedení zemních prací pro teplofikaci areál integrovaného záchranného systému Ostrov

Provedení zemních prací pro teplofikaci průmyslové zóny a areálu CZECH-CONT , renovace lávky přes bystřick

Provedení zemních prací pro teplofikaci Rezidence Severní Ostrov

Přeložka kanalizace , rozšíření topného kanálu, provádění zemních prací pro předizolované potrubí a proved

Přestavba historického domu Jáchymov

Vybudování autobusových zastávek a dešťové kanalizace na průmyslové zóně Ostrov

Výměna rozvodů topné vody pro 16 byt.domů - okresek VS11 Ostrov

Částečná rekonstrukce výrobních hal fabriky CZECH CONT Ostrov

2018-Modernizace tepelného zdroje Kotle K7 Ostrovská teplárenská

2018-Ostrov ul. U Koupaliště a Borecké - oprava přístupových komunikací k domům

2018-Přeložka rozvodů topné vody pro byt.domy v ulici Májová Meziboří - zemní práce

2018-Výstavba nových cest v areálu městského hřbitova Ostrov

2018-Zpevnění rybniční hráze v lokalitě borecké rybníky Ostrov , vybudování nové rybniční hráze (Hlinice Dolní) Ostrov

2019-Metropolitní datová síť města Ostrova - optická propojení

2019-Modernizace tepelného zdrojenízkotlaký akumulátor 22 MW v O.T. a.s

2019-Ostrov - úprava parkoviště u ZŠ Myslbekova v Ostrově

2019-Ostrov, ul. Družební, Obnova konstrukcí parkovacích ploch

2019-Revitalizace prostoru bývalé tržnice u Mírového náměstí v Ostrově

2020-Ostrov, výstavba kogenerační jednotky KGJ 600kWe- stavební část

2020-Přeložka sekundárního teplovodu u 5.ZŠ Ostrov

2020-Přemístění veřejných WC na autobusový terminál v Ostrově